Tutkumuz daha iyiye ve gelişmeye doğru

Sağlık sektörü dünya genelinde hızlı ve önemli bir değişim yaşıyor. Demografik değişikliklerle birlikte değişen hasta ve müşteri talepleri, daha kaliteli hizmet beklentisi kamu ve özel sektördeki kurum ve kuruluşları yüksek verimlilikle çalışmaya ve üst düzeyde kaliteli iş iş üretmeye zorunlu kılıyor.

Kurum ve kuruluşlar özellikle organizasyon ve birey seviyesinde davranışları değiştirmenin, daha iyi sonuçlar elde etmenin ve bunları ödüllendirmenin yollarını arıyor.

İlaç ve tıbbi cihaz firmaları üretimden dağıtım ve tüketime ürün yaşam döndüsünde daha verimli çalışmanın ve yenilikçi çözümler üretmenin yollarını arıyorlar, büyük adetlerde, verimliliği veya karlılığı düşük ürünler yerine daha özgün ya da özel ancak daha verimli ürünlere doğru yöneliyorlar.

Bilimsel çalışmalar, sektor raporları ve deneyimli yöneticiler bir fikirde birleşiyorlar: Sözkonusu sektörlerde geleneksel iş modellerinde artık sınıra gelindi ve yatırımcılar ve tüketicilerin beklentilerini karşılamaya yönelik yenilikçi çözümlere ihtiyaç duyulmakta.

Orta vadede sağlık yatırımlarında, sağlık hizmeti sunumunda, ilaç ve tıbbi cihaz geliştirme süreçlerinde küreselleşmesini tamamlayan pazarın da etkisiyle ciddi bir dönüşüme şahit olacağız. Özellikle kendi çekirdek alanlarına daha da odaklanmış, işbirliklerine açık, iç ve dış iletişimini iyi yönetebilen, yenilikçi yaklaşımlar ve ürünleri kullanmaya açık, kolay hareket edebilen, değer merkezli ve işbirliğine açık kurum ve kuruluşlar daha başarılı olacaklar.

CEND Danışmanlık, sağlık hizmeti, tıbbi cihaz ve ilaç sektöründeki müşterilerinin doğru anlamayı ve değer yaratan çözümler üretmeyi önemseyen bir kuruluştur. Uzman ekibiyle uygun ve doğru veriye dayalı analizler eşliğinde kurum ve kuruluşların kendi eko-sisteminde değerlendiren, gerek iş-süreç planında ve gerekse kurumsal planda iyi dengelenmiş ve sürdürülebilir iş modelleri sunan bir yaklaşıma sahiptir.

Deneyimli Olduğumuz Alanlar

Sağlık ve Bakım Hizmetleri

 • Hastaneler
 • Özel Dal merkezleri ve Klinikler
 • Özel Diyaliz Merkezleri
 • Diş Klinikleri
 • Güzellik, Kozmetik Bakım Merkezleri ve SPA’lar
 • Yaşlı ve Engelli Bakım Merkezleri
 • Sağlık Turizmi

İlaç ve Diğer Farmasötikler

 • Orijinal
 • Jenerik
 • Biosimilar
 • Aşılar
 • OTC
 • Beslenme Destek ürünleri
 • Fonksiyonel Gıda ürünleri

Tıbbi Cihaz ve Teknolojiler

 • Tıbbi Girişim ve Prosedürlerde Kullanılan Tıbbi Cihazlar

 • Tıbbi Sarf Malzeme ve Ürünleri
 • Sağlık ve Bakım Ürün ve Teknolojileri
 • Laboratuvar ve Klinik Tanı Sistemleri

Medikal İnformatik

 • Sanal, Arttırılmış Gerçeklik ve Mobil Sağlık Teknolojileri
 • Klinik Karar Destek Sistemleri
 • Klinik Veri Analizi
 • Finansal ve Operasyon Veri Analizi

 

Aşağıdaki çalışma alanlarında size yardımcı olabiliriz.

Doktorlar ve diğer sağlık çalışanlarından hastalara, sağlık ve yaşam bilimleri alanlarındaki fikir liderlerinden öncü uygulayıcılara, rakiplerden ortaklara, tedarikçilerden diğer paydaşlara ve düzenleyici otoriteden geri ödeme kurumlarına kadar tüm tarafların içine alan sistem içerisinden iş ve projelerinizin ihtiyaç duyacağı kaynakları elde edip ve bunları güçlü sektör tecrübemizle birleştirerek size etkili ve pratik çözümler sunuyoruz.

 

Strateji ve yönetim

Fırsat ve tehditlerin analizi, organizasyonun varolan yeteneklerinin değerlendirilmesi, rekabet analizleri, stratejik geliştirme ve hayata geçirme, “balanced scorecard” uygulamalaları

Portfolyo stratejileri ve ürün portfolio yönetimi

Hangi ürün ve hizmetler arasındaki etkileşimlerin analizi. Kazandıran, sinerjik ilişkide olan ürün gruplarının yaratılması ve yönetimi. Ekleme, bırakma, revize etme operasyonları.

Market analizi ve ölçeklendirme

Pazarın geçmişten bugüne nasıl şekillendiğini, günümüz dinamiklerini ve gelecekte nasıl şekilleneceğini ve fırsat alanlarının analizi.

Satış, satınalma stratejileri ve birleşmeler

Uygun hedefleri belirleme, derinlemesine analiz, satınalma ve birleşmelerde insan kaynağının ve diğer varlıkların doğru ilişkilendirilmesi

Yeni ürün ve hizmet geliştirme

İhtiyaçların, beklentilerin ve değişimin analizi. Bunlarla uyumlu yeni ürün ve hizmet fikirlerinin ticari ürüne dönüşümü, ticarileştirmeye hazırlık

Yeni ürün ve hizmetlerin pazara sunumu

Lansman stratejileri ve planlama. Müşteri içgörü yönetimi ve segmentasyon.

Medikal pazarlama ve satış

Pazarlama ve satış analizleri, strateji geliştirme, pazarlama ve satış optimizasyonu, fiyatlandırma, geri ödeme çalışmaları

İnsan merkezli süreç tasarımı ve iyileştirmeler

 Duygu-düşünce-davranış tabanlı ürün/hizmet ile kullanıcı-tüketici etkileşimi analizleri, kalite-etkinlik-değer optimizasyonu,

Müşterilerimiz