”Kavra

Karşılaştığınız sorunları çözebilmeniz, kendinizi geliştirebilmeniz ve daha rekabetçi hale gelebilmeniz için doğru stratejilere ve bunları hayata geçirmeye ihtiyacınız var. Yaklaşımımız yalın ve etkili; size yardımcı olabiliriz.

 

Haberler, Duyurular, Makaleler
Artificial intelligence in the cloud promises to be the next great disrupter

haber1

 

Türkiye’deki KOBİ’ler özel sermaye fonlarından nasıl destek alabilir?

kobi

 

Strategy Execution – A Simple Way to Test Your Company’s Strategic Alignment

haber2

 

TÜSİAD 2016 yılının ilk Yüksek İstişare Konseyi toplantısını gerçekleştirdi

tusiad

 

 

Hakkımızda

CEND Danışmanlık, butik bir yönetim danışmanlığı firmasıdır. Müşterilerini doğru anlamayı önemseyen ve bu yönde özenle dinleyen bir kuruluştur. Uygun ve doğru veriye dayalı analizleri, iş süreçlerini ve diğer tüm kaynakları kurum ve kuruluşların kendi sosyo-ekonomik sisteminde değerlendiren ve gerek iş-süreç planında ve gerekse kurumsal planda çözümü, mükemmel dengeye ulaşmakta gören bir yaklaşıma sahiptir.

 

Bilgi ve deneyim gün geçtikçe daha derece hızlı yayılıyor, tüketicilerin davranışları farklılaşıyor, ürün yaşam döngüleri başkalaşıyor, piyasalar biribirinden daha kolay etkileniyor ve kolayca dalgalanabiliyor, teknolojideki hızlı değişim ticaretin ve ekonominin denge ve ağırlık merkezlerini değiştiriyor. Şirketlerin değişen koşullara adapte olabilmeleri ve karşılaştıkları zorluklarla sağlıklı şekilde başedebilmeleri gerekiyor.

 

Misyonumuz, kurum ve kuruluşları karşılaştıkları sorunları çözmeleri, kendilerini geliştirmeleri, büyütmeleri ve daha rekabetçi hale getirmeleri için, doğru stratejik kararları almaları ve bu kararları uygulamalarına yardımcı olmaktır.
Organizasyonunuzun sürdürülebilir başarıyı elde edebilmesi önceliğimizdir.

Yeni iş ve açılım fırsatları arıyor,

Değer yaratmaya, gelişmeye ve büyümeye,

Rekabete aktif olarak katılmaya veya rekabeti yönetmeye,

Süreçlerinizi geliştirmeye

Risklerle başa çıkmaya çalışıyorsanız,

CEND Danışmanlık size yardımcı olabilir.

Alışılmadık şekilde değişen dünyada varolan bilgi, yöntem ve çözümlere ulaşabilmeniz ve bunları verimli kullanabilmeniz kadar işinizi daha iyi yapmak ve değer yaratabilmek için yenilikçi çözümlere ve farklı bakış açılarına sizin de ihtiyacınız var.

Eğer değiştiren siz değilseniz değişen koşullara ve değişime ne kadar hızlı uyum sağlayabiliyorsanız ayakta kalabilir ve başarılı olabilirsiniz.

Şirketinizinizi geliştirmek, büyütmek ve daha rekabetçi hale getirmekse amacınız, ekibimiz doğru kararları almanızda ve bu kararları uygulama aşamalarında sizinle olacaktır.

CEND Danışmanlık, size özel sunacağı hizmetlerle hayatınız kolaylaştırabilir.

Sizi anlamak önceliğimiz

 

Yaklaşımımız

 

Kavra

Sizi dinlemek ve doğru anlamak önceliğimiz. Organizasyonunuzda sadece aşikar değerleri değil, örtük olanları da uygun veri ve metodolojilerle ortaya koymayı ve kavramayı önemsiyoruz.

Rafine Et

İhtiyacınız olan yalın, güçlü bileşenleri, bulunduğunuz ve bulunmak istediğiniz sosyo-ekonomik sistemlere uygun kaynakları sizin için biraraya getirmeyi odak noktamıza koyuyoruz.

Dengele

Biz çözümleri ve başarıyı, organizasyonunuzdaki eski, yeni tüm bileşenlerle, yeni bir dengeyi keşfetmenizde ve bunu hayata geçirebilmenizde görüyoruz.

Tatmin edici sonuçlar için çalışıyoruz

Hizmetlerimiz

Her organizasyonun kendilerine özel yapıları ve hedefleri olduğu için, biz her müşterimizin beklenti ve sorunlarına yönelik özel çözümler üretiyoruz. Bağımsız bir bakış açısıyla yeni yaklaşımlar geliştiriyor, müşterilerimizle beraber çalışarak onların hedeflerine en hızlı şekilde ulaşmalarını sağlayacak güvenilir ve ticari olarak etkili yöntemler bulmayı amaçlıyoruz. Yönetim danışmanlığı ve sektörlere özel bilgimizi teknik uzmanlıklarımızla birleştirerek sizlerin tatmin edici sonuçlar elde etmenizi sağlamaya çalışıyoruz.

Kurumsal Strateji ve Yönetim
Her şirketin kendine özgü koşulları ve beklentileri vardır. Bu koşullar ve beklentiler, genel ekonomi ve sektörel değişkenlerin ışığında şirkete özel yönetim stratejinin geliştirilmesi hayati önem taşır. CEND Danışmanlık olarak amacımız müşterilerimizin iş çevrelerini ve şirketlerinin iç dinamiklerini en iyi şekilde analiz etmek ve en uygun stratejik yaklaşımı sunabilmektir.
Pazar Araştırmaları - Pazara Giriş
Kurum stratejisini belirlerken ve karar alırken şirketinizin faaliyet gösterdiği veya girmek istediği pazarları doğru değerlendirmiş önemli bir ön koşuldur. Doğru noktalarda olabilmenin ve daha iyi performans göstermenin anahtarı, çekici büyüme alanlarını ve pazardaki fırsatları iyi anlayabilmektir.

Başarılı bir iş ve pazarlama stratejisi geliştirebilmekmek için eğer yeni bir iş alanıysa bu iş alanının ve genel olarak piyasanın ve müşterilerin kapsamlı bir şekilde anlaşılmasını gerekir.

Size müşterilerimizin, hedef kitlenizin ihtiyaç ve isteklerini anlayarak başarılı bir pazara giriş stratejisini tasarlamada yardımcı olabiliriz. Eğer stratejik olarak farklı iş modelleri kullanılacaksa bu modelleri için önemli parametreleri, geçmiş dönem verilerini ve yeni yapacağımız araştırma sonuçlarını kullanarak tanımlayabiliriz.

Stratejik Pazarlama ve Satış
Rekabet değiştikçe ve müşteri davranışları farklılaştıkça şirketler bu değişime cevap verebilecek ve ilerisi için daha öngörülü pazarlama ve satış stratejilerine ihtiyaç duyuyorlar.

Başarılı pazarlama ve satış stratejileri geliştirmek ekonomiyi, sektörü, pazar yapısını ve müşterileri doğru anlamayı gerektirir.

Biz pazarlama ve satış stratejilerinizi oluşturmanıza, varolan stratejilerinizi gözden geçirerek kaynaklarınızı ve faliyetlerinizi değerlendirip size en etkin pazarlama ve satış modellerini önerebiliriz.

Bunların yanı sıra müşterilerinize ve hedef müşteri kitlenize sunduğunuz ürün ve/veya hizmetlerin gerçek değerlerinin tam olarak algılanabilmesi için size yardımcı olabiliriz.

Büyüme ve Karlılık
Araştırmalar ticari işletmelerin büyüme ve gelirlerini artırma hedeflerini her zaman öncelikli sıraya koyduklarını gösteriyor. Sürdürülebilir büyüme için öncelikle ürün ve hizmetlerinizi almaya gönüllü ve mümkün olduğunca bu yönde sadık müşterilerin olmasını önemlidir. Bu durum pazar dinamiklerinin, müşterileri ihtiyaçları ve deneyimlerinin iyi anlaşılmasını ve etkin bir pazarlama stratejisi geliştirilmesini ve uygulanmasını zorunlu kılar. Sağlıklı büyümenin ön koşulu olan stratejik yönetimi başarıyla gerçekleştirebilmek için organizasyon içerisindeki pazarlama, satış, operasyon ve finans fonksiyonlarının eşgüdüm içinde çalışması gerekir.

Şirketlerin üst yönetimine gelir büyüme döngüsünün her aşamasında yardım ediyoruz ve bağımsız iş çözümlerimizle sizlere destek oluyoruz.

Maliyet, Etkinlik ve Kalite Optimizasyonu
Şirketlerin, karlılıklarını artırmak için verimliliklerini geliştirmek, maliyetleri düşürmek ve kaynaklarını etkin biçimde kullanabilmeleri gerekir. Bu süreçte aynı zamanda ürün ve hizmet kalitesinin “vadedilen değeri” korumaya devam etmesi son derece önemlidir.

Şirketinize sunduğu değerin esas unsurlarının ve maliyet kalemlerinin tanımlanmasında yardım ederek, bunların en iyi şekilde nasıl yönetilebileceğini ortaya koyuyor, süreçleri geliştirmenize, kalite ve etkinlik dengesini kurmanıza yardımcı oluyoruz.

Operasyonel Geliştirme ve Etkinlik
Değişen müşteri ihtiyaçları, yüksek kalite beklentileri , finansal kaynaklara erişimdeki zorluklar ve artan operasyonel maliyetler, şirketleri operasyonlarını iyileştirmeleri ve bunu yaparken karlılıklarını ve müşteri memnuniyetini korumaları yönünde sürekli zorlamaktadır.

Doğru yöntemleri kullanarak operasyonel etkiniliğinizi geliştirmek, kaynaklarınızı verimli kullanabilmeniz ve değişen müşteri beklentilerini karşılayan kaliteli ürün ve hizmetler sunabilmeniz için size destek verebiliriz.

Finans ve Mali İşler
Şirketinize mali işler alanında değer yaratmaları, yaratılan bu değeri koruyabilmeleri, finansal yönetim, kontrol ve raporlamalarını geliştirmeleri, risklerin yönetimi için destek verebiliriz. Ayrıca ekibinize kapsamlı finansal eğitim çözümleri sunabilir, mali işler birimini destekleyebilecek sistem ve araçların belirlenmesinde sizlere yardımcı olabiliriz.
Inovasyon ve Değişim Yönetimi
Değişim elbette kaçınılmaz. Değişim tüm boyutlarda ve seviyelerde gerçekleşirken değişime doğru tepkileri verebilmek ve üst düzeyde uyum gösterebilmek organizasyonunuzun devamlılığını belirleyecektir. İş süreçlerine, araçlara, yöntemlere, kültür değişimlerine ve birleşmelerle ortaya çıkan çok boyutlu etkileşime ekibinizin uyum göstermesi, doğru iletişim kurabilmesi, yaratıcı tepkiler verebilmesi ve sağlıklı uzlaşmalar sağlayabilmesi için size destek verebiliriz.

Danışmanlarımız

Dr. Cengiz Doğan

Dr. Cengiz Doğan

Yönetim Danışmanı, Genel Müdür

 
Dr. Cengiz Doğan, tedavi hizmetlerinde hekimlik, klinik yöneticiliği ve tıbbi direktörlükten, klinik veri tabanı ve sağlık kayıtlarının yönetimine, kurumsal düzeyde strateji ve yönetim, yeni ürün ve hizmet geliştirilmesi, ürün portföy yönetimi, pazar analizleri, kullanıcı-müşteri deneyiminin geliştirilmesi, bilimsel çalışma koordinasyonu konularına kadar ağırıklı olarak sağlık hizmeti, tıbbi cihaz sektöründe 18 yılı aşkın deneyim sahibidir.

Ankara Üniversitesi Tıp fakültesi mezunu olan Cengiz Doğan, Doğuş Üniversitesi’ nde işletme yüksek lisansı eğitimi almıştır. İş yaşamına 1997-2003 yılları arasında Ankara ve Istanbul’ da özel kliniklerde hekimlik yapmış, tıbbi pazarlama ajanslarına danışmanlık sunmuş, 2004-2012 yıllarında Fresenius Medical Care gurubunun İstanbul ve Frankfurt genel merkezlerinde orta ve üst düzey yöneticilik görevlerinde bulunmuştur. 2013 yılından itibaren kurucusu olduğu CEND Danışmanlık’ ta yönetim danışmanı olarak görev yapmaktadır. Ağırlıklı olarak sağlık hizmeti, tıbbi cihaz ve ilaç sektörleri olmak üzere strateji ve yönetim, yatırım, işbirliği ve birleşmeler, pazar araştırmaları, stratejik pazarlama ve satış konularında danışmanlık hizmeti vermektedir.

Dr. Cengiz Doğan aynı zamanda Yönetim Danışmanları Derneği Genel Sekreterlik görevini sürdürmektedir.

Derya Demir, MSc

Derya Demir, MSc

Kıdemli Teknoloji Danışmanı

 

Derya Demir profesyonel yaşantısına 1984 yılında arasında İstanbul Teknik Üniversitesi Bilgisayar Mühendisliği bölümünde araştırma görevlisi olarak başlayan Derya Demir   sırasıyla ve başlıca , TÜBİTAK MAM Bilişim Teknolojileri Araştırma Enstitüsü’nde Grup Başkanı, İSBAK A.Ş. (İstanbul Belediyeler Bakım Ulaşım Telekomünikasyon San. ve Tic. A.Ş)’de Genel Müdür olarak üst düzey görevlerde bulundu. Ayrıca Türkiye’nin en büyük Yüksek Başarımlı Hesaplama Merkezi olan SVR A.Ş.’ inde de üst düzey yönetici olarak da görev yapan Derya Demir, Haziran 2005’ ten bu yana İnnovistek Elektronik San. Tic.Ltd.Şti Genel Müdürlüğü görevini yürütmektedir. Derya Demir 2016 yılında CEND Danışmanlık ve Yönetim Hizmetleri’ nin danışmanlık projelerinde Teknoloji Danışmanı olarak görev almaktadır.

Derya Demir profesyonel yaşantısında Türkiye’nin ilkleri arasında yer alan aşağıdaki projelerin gerçekleştirilmesinde ortağı olduğu şirketler aracılığıyla ve/veya profesyonel yönetici olarak rol üstlenmiştir:

Elektronik Pasaport (Darphane), Yeni Sürücü Belgesi ve Araç Tescil Belgesi (Darphane), Deniz Taksi (İBB), Taşıt Kimlik Projesi Deneysel Çalışma (Maliye Bakanlığı), Güvenli Bilet Sistemi (İETT), Akıllı Ulaşım Sistemi Projeleri (İETT) (LED Tabanlı Sinyalizasyon, Sayısal Görüntü Aktarım Sistemi, Radarlı Hız Ölçüm Sistemi, Trafik SCADA Uygulaması, Proje Geliştirme Çalışmaları (İBB)(Fiberoptik İletişim Altyapısı ist@net, Afet İletişim Sistemi, Yolcu Bilgilendirme Sistemi, Yeni Nesil Mayın Tesbit Cihazı (MSB), Uçuş Test Merkezi (MSB)

Derya Demir, TÜMSİAD ve TÜBİDER gibi iş örgütlerinin Dış İlişkiler Komisyonlarında görev alarak, iş dünyasına aktarmış ve bu kapsamda uluslararası iş gezileri ve etkinliklerin düzenlenmesine katkıda bulunmuştur.

İTÜ Elektrik – Elektronik Fakültesi Elektronik ve Haberleşme Mühendisliği bölümünden mezun olan Derya DEMİR 1988 – 1991 yıları arasında İTÜ’de yine aynı bölümde yüksek lisans eğitimini tamamlamıştır.